Veste proastă pentru membrii Consiliilor de Administrație de la ”Meridian” și ”Salprest”

meridian-22De curând a apărut Ordonanța de Urgență a Guvernului cu nr. 53 din 2016, care completează OUG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare a unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau care dețin direct ori indirect participații majoritare.

Astfel, la aliniatul I din Ordonanța 26/2013 intervine următoarea modificare: ”se interzice operatorilor economici la care statul și  unitățile administrativ teritoriale dețin direct ori indirect coparticipații unice sau majoritare să acorde remunerații reprezentanților în adunările generale ale acționarilor. În exercitarea calității de acționar la societățile unde dețin direct sau indirect coparticipație unică sau majoritară satul sau unitățile administrativ teritoriale acordă mandate cu titlul gratuit reprezentanților săi în adunările generale. Aceste mandate se duc la îndeplinire ca sarcină de serviciu, pe baza atribuțiilor stabilite conform fișei postului”.

Cu alte cuvinte membrii Consiliilor de Administrație de la ”Salprest” și ”Meridian 22” nu vor mai putea fi plătiți ca și până acum, nu vor mai primi bani și își vor desfășura activitatea așa cum prevede noua Ordonanță de Urgență, adică cu titlu gratuit, îndeplinind o sarcină de serviciu.

”Poate că mulți dintre cei aflați în această situație nu știu asta. Așa cum știm, aceste posturi au fost și sunt negociate în continuare între partidele politice. Din păcate pentru ei, iată că Guvernul a decis ca aceste funcții să nu mai fie remunerate”, a comentat consilierul independent Liviu Brândușoni.

sursa: redesteptarea.ro

Bookmark and Share

Comments are closed.

404