A venit toamna în Cartierul Militari; bălării, nămol şi străzi înfundate

cartier-militari-balariiMilitari, locul de pe strada Timişoarei, care se chinuie de câţiva ani să devină cartier, este tot mai greu accesibil celor care au cutezat să-şi concesioneze loturi de teren acolo şi să-şi ridice o locuinţă.

Când plouă, rişti să rămâi împotmolit pe drumurile aproape impracticabile, iar când e soare, te pierzi prin praf şi bălării.

Cartierul Militari, ceea ce ar fi trebuit să fie una dintre a­menajările locative de suc­ces ale edililor lugojeni, sea­mănă la început de toam­nă cu un loc aban­do­nat.

Dacă plouă, pe drumul de acces rişti să îţi inunzi au­toturismul în băltoace, mai mult adânci decât late.

Când e vreme bună, nu te vezi de praf. Peisajul de “po­veste” este completat de ve­getaţia densă şi înaltă, care face ca puţinelor case ri­dicate până la acoperiş să li se vadă doar “moţul”.

“Pe vremuri, în acest perimetru funcţiona  o unitate militară, co­nsiderată secretă. Era  greu vizibilă şi din eli­cop­ter, datorită brazilor şi ar­bo­re­tului care o înconjurau. A­cum noi am ajuns în aceeaşi situaţie, din cauza bălăriilor. Am ajuns secreţi pentru au­torităţile locale”, ne-a de­cla­rat Z. B, care are o lo­cuinţă în construcţie.

Asfalt pe străzile 1 şi 2

Anii trecuţi, în Militari, a­proa­pe 60 de lugojeni şi-au con­cesionat loturi de casă. Un sfert dintre ei au re­nun­ţat la ele, deşi în ultima pe­ri­oadă administraţia locală a reuşit să introducă ma­jo­ri­ta­tea u­tilităţilor – apă, canal şi curent electric. 40 de i­m­o­bile sunt în diverse faze de construcţie, dar edilii vor să pre­gătească pentru con­ce­sionare încă 74 de loturi.

Ca măsură încurajatoare, se va demara şi asfaltarea celor două străzi principale ale car­tierului, în lungime to­ta­lă de 400 de metri.

“În a­ceas­tă toamnă vom turna co­vor asfaltic pe străzile u­nu şi doi din cartierul de case de la armată. Până a­cum, am reuşit să in­tro­ducem apa, canalizarea şi să aducem linia de curent în zo­nă”, a spus Francisc Bol­dea, primarul Lugojului.

Li­ci­taţia pentru desemnarea fir­mei constructoare va a­vea loc pe data de 19 sep­tem­brie.

Dacă după ex­pi­ra­rea perioadei legale de con­tes­taţii nu apar sesizări, care să blocheze rezultatul lici­ta­ţiei, lucrările pot demara, cel mai probabil, la sfârşitul lu­nii octombrie.

sursa: redesteptarea.ro

Bookmark and Share

Comments are closed.

404