Administraţia locală din Dum­brava lucrează la Pla­nul Urbanistic General al comunei, pentru a aloca mai multe loturi de casă ti­ne­rilor, conform Legii nr.15. Acestea vor avea o su­prafaţă