Proiectul noului Centru Cul­tural al Lugojului iscă mul­te controverse încă îna­inte de a prinde contur. Le­gal și normal ar fi fost ca pro­iectul acestui Complex Cul­tural – Artistic,