Subfinanțarea sistemului me­dical se simte și la Lu­goj. Managerul Florin Voi­chescu spune că la Spitalul Municipal ”Teodor An­drei”, care are un nivel bun de adresabilitate, sub­fi­nan­ța­rea se ridică