În această lună primăria va în­trerupe activitatea la cele două complexe de joacă pen­tru copii, amenajate în Lu­goj. De anul trecut în mu­nicipiu sunt funcţionale două puncte cu