Autoritatea Electorală Per­ma­nentă primeşte cereri pen­tru operatori la secţiile de votare şi pentru ad­mi­te­rea în Corpul Experţilor E­lec­torali. Acesta este con­sti­tuit din preşedinţii de secţii de votare şi