Parcarea deținută de firma ”Ausnit, O­lariu şi Aso­cia­ţii” construită în a­nul 2012 s-a do­ve­dit a fi o in­ves­ti­ție de succes. Ac­tua­la parcare de pe centura Lu­go­ju­lui, care a