Modul greoi de gestionare a spaţiilor verzi din cartierele de blocuri este principala ne­mulţumire adresată auto­ri­tă­ţilor oraşului. Nici scuza că a plouat mult în acest an nu mai