Municipalitatea lugojeană împreună cu Meridian 22 vor demara în perioada care urmează ample lucrări de dezinfectare şi curăţare a instalaţiilor folosite la aducţiunea şi livrarea apei din foraje