În ultimii ani munici­pa­li­ta­tea a depus importante e­for­turi pentru a transforma Par­cul Prefecturii într-un spaţiu civilizat. S-a acţionat în mai multe direcții. Au fost dalate aleile în tota­li­ta­te,