Întreprinderile mici şi mijlocii au chiar în această perioadă posibilitatea să-şi înscrie proiectele în competiţia naţională pentru alocări nerambursabile prin două programe naţionale. Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici