O­dată cu aderarea României la Comunitatea Eu­ropeană, una dintre priorități o reprezintă re­ciclarea, din anul 2010 devenind obli­ga­to­rie și colectarea selectivă a deșeurilor. Ziua de 9 septembrie este