La final de noiembrie, Aso­cia­ția Culturală ”Art Time” și muzicienii Operei R­o­mâ­ne din Timișoara revin pe scena Teatrului Municipal ”Tra­ian Grozăvescu” cu o Ga­lă de Operă și Operetă.