Subvenție de 1.500 de euro pentru comasarea terenurilor micilor fermieri

plati-fermieriMinisterul Agriculturii  va lansa în perioada următoare submăsura 6.5 Schema pentru micii fermieri din cadrul PNDR 2014-2020, care se adresează fermierilor care au accesat cel puțin un an Schema Simplificată pentru Micii Fermieri din cadrul Pilonului I (campania 2015) aferenta Cererii unice de finanțare de la APIA, schemă ce a beneficiat de maximum 1.250 euro/fermă.

Pentru a putea accesa submăsura 6.5 pe perioada anului 2016, este necesar ca fermierii să notifice APIA că doresc retragerea din Schema Simplicată pentru micii fermieri.

Data limită până la care fermierii pot notifica APIA este 15 iulie. Fermierii care nu au optat pentru retragere până la data de 15 iulie nu vor putea fi beneficiari eligibili ai submăsurii 6.5 în anul 2016.

Sprijinul acordat reprezintă 120% din suma anuală calculată a sprijinului pe care fermierul era eligibil să o primească în cadrul schemei simplificate din Pilonul I, adică 1.500 de euro în loc de 1.250.

Submăsura 6.5 are ca scop facilitarea comasării terenurilor și presupune transferarea definitivă către alt fermier a întregii exploatații, inclusiv drepturile de plată corespunzătoare. Transferul definitiv se poate face atât prin documente care conferă proprietatea bunurilor imobiliare cât și prin arendarea prin contract de arendare pe o perioadă de cel puțin 20 de ani.

Condițiile de eligibilitate pentru accesarea submăsurii 6.5 sunt următoarele:

– Solicitantul a aplicat cel puțin un an schema pentru micii fermieri din Pilonul I, iar în momentul depunerii cererii în cadrul acestei sub-măsuri, acesta face dovada retragerii din schema aferentă Pilonului 1;

– Solicitantul trebuie să dețină în proprietate, terenul ce urmează a fi transferat;

– Solicitantul se angajează să transfere definitiv către alt fermier întreaga sa exploatație și drepturile de plată corespunzătoare;

– Contractul de transfer definitiv al terenului nu poate fi reziliat de nici una din părți mai devreme de durata minimă de 20 de ani.

sursa: cetateanul.ro

Bookmark and Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

404