O scenă nouă va fi amplasată pentru festivitățile oraşului, lângă autogară

scena-festivitati-lugoj-autogaraReamenajarea splaiului Mo­­rilor (Piaţa Timişul-Au­to­­gară) este unul dintre cele mai importante proiecte de investiţii ce va fi derulat din această toamnă la Lugoj.

Pri­măria intenţionează să pre­­­gătească aici o zonă pen­­­tru desfăşurarea festi­va­lu­­rilor, sărbătorilor şi a con­certelor în aer liber, după ce se va renunţa la organizarea acestora în centrul oraşului.

În cadrul proiectului este pre­văzută şi construcţia u­nei scene permanente, cu di­mensiunea de 12×16 m, care va fi amplasată pe lo­cul unde a funcţionat piaţa de legume provizorie, în tim­­pul construcţiei Pieţei ­A­­groalimentare “Timişul”.

“Lu­crările se vor face pe o su­­prafaţă de aproape 3,5 ha între autogară, piaţă şi po­dul de fier. Vom crea un spa­ţiu suficient pentru spec­­­tacolele în aer liber pe care le vom muta de la Casa de Cultură. Până în prima jumă­ta­te a lui 2017 trebuie ca to­tul să fie gata”, a spus Fran­cisc Boldea, primarul Lu­go­jului.

Printre modi­fi­că­rile vizibile ce vor fi a­du­se la în­treaga zonă sunt mă­rirea numărului de locuri de par­care, desfiinţarea scua­ru­­ri­lor şi demolarea fostei ca­­se de închiriere a cân­ta­rel­or.

sursa: redesteptarea.ro

Bookmark and Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

404