Scandal în PNL Timiş; primarii din estul județului au demisionat din Biroul Permanent Județean

demisie-primari-timisScandal în PNL Timiş din cauza listelor pen­tru alegerile parlamentare din luna de­cem­brie, liste pe care nu se află nici un re­pre­zen­tant al estului județului Timiș. Pentru că nu le-au fost luate propunerile în seamă, peste ju­mătate din primarii liberali şi-au dat de­mi­sia din Biroul Permanent Judeţean.

În ultima săptămână, 21 din cei 37 de edili au renunţat la func­ţiile din vârful or­ga­ni­za­ţiei, nemulţumiţi de fap­tul că preşedintele Nicolae Robu şi alţi membri din con­ducere nu au ţinut cont de solicitarea lor de a avea un candidat pe o poziţie eli­gi­bilă pentru Camera de­pu­ta­ţilor.

Printre revoltaţi se a­flă şi primarii din Făget, Gă­vojdia şi Tomeşti. Ei au refuzat să participe la şe­din­ţa de marţi, 27 sep­tem­brie, când s-au vo­tat listele cand­idaţilor.

”Am fost 21 de primari care am dorit ca pe poziţia a treia la Camera deputaţilor să fie o persoană care să ne re­­pre­zinte. Aveam două va­riante, pe Petru Roman, pri­marul din Deta sau pe Ioan Sas, pri­marul din Pişchia. Nu s-a ţi­nut cont de do­lean­ţele noas­tre, iar Lucian Căl­dă­ra­ru, consilier local la Ti­mi­şoa­ra şi om de bază a lui Ro­bu, ne-a spus că suntem nesemnificativi în partid. Am hotărât să ne retragem din Biroul Judeţean şi nu am participat la şedinţa de marţi când s-au votat listele. Nu plecăm din partid, dar nu vrem să fim părtaşi la deciziile BPJ. Nici la Senat şi nici la Cameră nu e vreun candidat din zona Lugoj – Fă­get”, ne-a declarat Costel Me­delean, primarul Tome­ş­tiu­lui.

Conform votului, la Se­nat, primele două poziţii, con­siderate eligibile, sunt o­cu­pate de Vasile Blaga şi Du­mitru Dinulescu.

La Ca­me­ra Deputaţilor, primele trei locuri, de ase­me­nea con­siderate eligibile, sunt o­cu­pate în ordine de Ma­­ri­len Pîrtea, Ben-Oni Ar­de­lean şi Liliana Oneț.

De­ci­zia liberalilor timi­șeni nu este în premieră, la a­legerile lo­cale fiind con­sem­nate a­ce­leași probleme, listele pen­tru consiliul ju­de­țean fiind întocmite fără nici un reprezentant al Lu­go­jului pe locurile eligibile.

sursa: redesteptarea.ro

Bookmark and Share

Comments are closed.

404