Primăria Lugoj intabulează gratuit terenurile şi imobilele

intabulare-cadastruPrintr-o ordonanţă de ur­gen­ţă a Guvernului, apărută în 28 august 2016, auto­ri­tă­ţi­le locale urmează să pro­ced­eze la intabularea gra­tui­tă a imobilelor şi tere­nu­ri­lor, atât cele intravilane cât şi extravilane, pe coordo­na­te­le topometrice exacte.

Pro­iectul este finanţat de la bu­getul naţional, în cadrul Programului Naţional de Cadastru, stabilit pentru pe­ri­oada anilor 2015-2023 şi răspunde în acest fel unei cerinţe a Uniunii Europene. Ţinta acţiunii este iden­ti­fi­ca­rea exactă a delimitărilor din teren, uşurând în acest fel, în special munca celor de la APIA.

Chiar dacă star­tul programului a fost dat încă din această lună, nu se ştie exact când va începe mun­ca efectivă şi la Lugoj.

L­ucrările urmează a fi e­fec­tuate de o societate spe­cia­lizată, dar până la ­a­ceas­tă dată nu s-a stabilit firma care va veni în municipiul de pe Timiş. Autorităţile lu­g­o­jene au anunţat că in­ta­bu­la­rea ar putea totuşi demara la începutul lunii urmă­toa­re.

“Firma care se va o­cu­pa de lucrările de in­ta­bu­la­re urmează să fie stabilită până la finele lunii sep­tem­brie. În prezent, se derulează pro­ce­sul de licitaţie”, a co­mu­nicat Primăria Lugoj.

Pâ­nă la sfârşitul anului, vor pu­­tea fi intabulate apro­xi­ma­tiv 165 de parcele. Anual Pri­mă­ria Lugoj va avea la dis­poziţie 30.000 de euro pen­tru operaţiunile de in­ta­bu­lare.

sursa: redesteptarea.ro

Bookmark and Share

Comments are closed.

404