Peste 7,5 tone de deşeuri electrice şi electronice adunate, majoritatea de la firmele lugojene

colectare-deseuri-electronice-electrice-electrocasnice-6Acțiunea de colectare a de­șeu­rilor electrice, elec­tro­ni­ce și electrocasnice de sâm­bătă, 24 septembrie, a con­st­i­tuit un succes parțial. Pe de o parte, firmele au răs­puns afirmativ și s-a reușit încărcarea unui camion de 7,5 tone cu astfel de de­șeuri. Pe de altă parte, reac­ția populației, a lugojenilor, a fost foarte firavă, aproape de zero.

“Am avut o implicare foarte bună, dar din păcate, doar firmele, populația, nu. Me­diatizare a fost, suport lo­gistic a fost, dis­po­ni­bi­li­ta­te și suport moral au fost, timp frumos a fost, atunci ce nu a fost? Probabil că lu­go­jenii s-au gândit că vine cu­rățenia de toamnă, vine Salprestul zile și nopți, adu­nă gunoaiele de tot felul a­run­cate, toate, la grămadă. Dar nu este așa, pentru că o co­lectare selectivă în­seam­nă o colectare pe tipuri de deșeuri, gen: DEEE, hârtie-carton, plastic-metal, sticlă, deșeuri menajere. Sunt țări care colectează selectiv de zeci de ani, sunt orașe în Ro­mania unde populația se im­plică activ în colectare se­lectivă. Din păcate, Lu­go­jul este aproape de ”zero” la acest tip de reciclare”, a declarat Gabriela Silagi

România riscă penalităţi de 200.000 euro/zi până în mo­mentul în care va atinge pragurile de reciclare de 60%, în cazul deşeurilor de am­balaje, şi de incinerare (50%), în cazul deşeurilor mu­nicipale, praguri soli­ci­ta­te de Uniunea Europeană.

În acest sens, potrivit Legii ser­viciului public de sa­lu­bri­zare a localităţilor, auto­ri­­tăţile locale au obligaţia de a îndeplini obiectivele de mediu impuse la nivel co­mu­nitar, în special redu­ce­rea cantităţilor de deşeuri de­pozitate la gropile de gu­noi cu 35%, până în 2016.

Un român produce, în me­die, 270 kg de deşeuri a­nual, din care aproximativ 45 de kg de deşeuri reci­cla­bile.

Asta înseamnă aproxi­ma­tiv 900.000 de tone de de­şeuri reciclabile. De e­xem­plu, reciclarea unui te­le­vizor salvează 162,39 kWh de energie electrică, iar reciclarea unui monitor salvează 745 litri de apă potabilă.

”Doresc sa mulțumesc con­ducerii liceelor ”V. Bra­niște” și ”A. Vlaicu”, Cen­tru­lui de plasament Bocșei și Spitalului Municipal, un­de a venit personalul ad­mi­nistrativ, în frunte cu di­rec­torii, din timpul lor liber și ne-au ajutat să încărcăm ca­mionul. De asemenea, tu­tu­ror firmelor private care au contribuit la umplerea unui ca­mion de 7.5 tone cu DEEE. Totul s-a realizat cu aportul logistic și financiar al firmei ENVIRON Bu­cu­rești, fără de care această ac­ț­iune nu s-ar fi putut des­fășura, ziarului Re­deș­tep­tarea, Radio Kiss FM și Lu­goj Online”, a mai spus Gabriela Silagi.

sursa: redesteptarea.ro

Bookmark and Share

Comments are closed.

404