Peste 2000 de pachetele cu ajutoare europene au rămas nedistribuite

ajutoare-uniunea-europeana-lugojDirecţia de Asistenţă So­cia­lă Comunitară Lugoj aş­teap­tă aprobarea Prefecturii Ti­miş pentru a distribui ceea ce a mai rămas ne­ri­di­cat din pachetele alimentare a­locate gratuit la începutul acestei veri, printr-un pro­gram european, pentru cei aflaţi în situaţii defavo­ri­z­a­te.

Din 27 iunie şi până în 3 sep­tembrie au primit aju­toa­rele 2.209 lugojeni din cei 2.728 de beneficiari luaţi în evidenţă pe listele i­ni­ţiale, plus alți 16 a­dăugați ulterior.

Printre aceştia se află 784 de pensionari, ce au o pensie de până în 450 de lei, 51 de persoane sin­gu­re dar şi 40 de şomeri (in­demnizabili sau neindem­ni­za­bili).

Un număr de 85 de persoane nedeplasabile au primit pachetele la adresele de domiciliu prin angajaţii DASC Lugoj. Stocul de pro­duse epuizat se ridică la 80,5% din cantitatea pri­mi­tă.

“Instituţia Prefectului va stabili când va începe îm­păr­ţirea produselor care nu au fost ridicate de către be­ne­ficiarii înregistraţi. Deo­cam­dată nu a fost transmisă data exactă”, a comunicat Pri­măria Lugoj.

Pentru mu­ni­cipiul nostru şi satele a­parţinătoare Tapia şi Mă­guri au fost alocate 6.850 de pachete, rămânând ne­dis­tri­buite 2.432 de pachete a­li­men­tare, pentru că în cele mai multe cazuri o parte dintre beneficiari nu s-au aflat în oraş în ultimele trei luni.

Dacă cei îndreptăţiţi nu vor solicita ridicarea a­ju­toarelor, atunci se va face o redistribuire a a­ces­to­ra că­tre cei aflaţi în baza de date a DASC Lugoj.

sursa: redesteptarea.ro

Bookmark and Share

Comments are closed.

404