Peste 200 de blocuri vor lucrări de anvelopare termică

izolare-termica-bloc-lugojPeste 200 de cereri au fost de­puse de către asociaţiile de proprietari din cartierele de blocuri din Lugoj pentru a intra în programul mixt de an­velopare energetică sus­ţi­nut în proporţie de 60% cu fonduri europene.

Între Pri­mă­ria Lugoj şi asociaţiile de pro­prietari a fost încheiat un proiect de colaborare pentru spri­jinirea eficienţei ener­ge­tice şi încadrare în pro­gra­mul de finanţare european 2014-2020.

“Suntem în faza de finalizare a proiectării şi până la finele anului vom sco­ate la licitaţie. Sunt pa­tru etape până la demararea fi­nanţării pentru cele 200 de blocuri înscrise până a­cum”, a spus Francisc Bol­dea, primarul Lugojului.

În prezent proiectul de fi­nan­ţare se află în etapa a doua. Cele mai multe blocuri în­scrise sunt de pe Splaiul 1 De­cembrie 1918 (15 blo­curi), Micro I (14 blocuri), Micro II (29 blocuri), Micro II­I (16 blocuri), Micro IV (39 blocuri), Cotu-Mic (16 blo­curi), Ştrand (10 blo­curi).

Primăria va participa la izolarea termică cu un pro­cent de 15 % şi be­ne­ficiarii 25%. Între 2009 şi 2010, primăria Lugoj a i­zo­lat 31 de blocuri.

sursa: redesteptarea.ro

Bookmark and Share

Comments are closed.

404