Noi acțiuni menite să îndepărteze ciorile din Parcul Prefecturii

starpire-ciori-parc-lugojÎn ultimii ani munici­pa­li­ta­tea a depus importante e­for­turi pentru a transforma Par­cul Prefecturii într-un spaţiu civilizat. S-a acţionat în mai multe direcții. Au fost dalate aleile în tota­li­ta­te, a fost instalat mobilier ur­ban, respectiv bănci şi co­şuri de gunoi. Au fost in­sta­late jocuri pentru copii și a fost modernizat terenul cu gazon sintetic din parc.

Toate aceste eforturi sunt însă afectate de pre­zen­ţa în număr foarte mare a ciorilor în arborii înalţi din parc, din cauza cărora este extrem de dificil de păs­trat curăţenia în zonă.
De-a lungul timpului au fost încercate diverse me­to­de de înlăturare a păsărilor.

În­tr-o primă fază au fost distruse cuiburile cu jet de apă într-o acţiune efectuată în colaborare cu Meridian 22. Activitatea s-a desfă­şu­rat însă foarte anevoios şi nu au putut fi înlăturate cui­burile în totalitate.

Numărul ciorilor s-a diminuat o pe­ri­oa­dă apoi au apărut din nou cuiburi. Odată cu primirea ca dona­ţie din partea ora­şu­lui Jena a unei autospeciale do­tate cu scară pentru in­tervenţii la înălţimi de până la 30 m, în aprilie 2015, în colaborare cu Secția de pompieri, au fost înlăturate în totalitate cuiburile de ciori din parc, într-o acţiune în care primăria a colaborat cu Secţia de Pompieri.

Din nou ciorile au fost în­lă­tu­ra­te însă, după câteva luni au re­venit.

Analizând aceste acțiuni și eficiența lor diminuată mult în timp, administrația are în vedere punerea în prac­tică a altor metode care să ducă la înlăturarea cio­ri­lor din parc și implicit transformarea parcului într-un spațiu curat și civilizat.

Astfel în perioada ur­mă­toa­re vor avea loc activități de toaletare a unei părți de arbori combinată cu dis­tru­ge­rea tuturor cuiburilor de ciori. Acțiunea va fi com­ple­ta­tă de îmbrăcarea unor ar­bori în plase care să îm­pie­dice pătrunderea cio­ri­lor.

Pentru a spori șansele de reușită în acest demers municipalitatea va achi­zi­țio­na și instala pe clădirea prim­ăriei un dispozitiv e­lec­tronic profesional care va emite semnale acustice împotriva păsărilor.

sursa: redestaptarea.ro

Bookmark and Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

' 404