Lugojul cere bani pentru rețelele de apă şi canal

retea-canalizareAutorităţile locale lugojene au purtat o serie de discuţii, în această săptămână, la Mi­nisterul Dezvoltării Re­gio­nale şi Administraţiei Pu­blice pentru înscrierea în pro­gramul de finanţare pen­tru anul 2017.

Demersurile au în vedere continuare şi fi­na­lizarea infrastructurii subterane din municipiu, a cărui modernizare a început în urmă cu opt ani.

“Am a­vut o serie de discuţii la Bu­cureşti, la minister în care am înaintat cererea noastră pen­tru a­si­gu­rarea resurselor fi­nan­cia­re în vederea con­ti­nuării, în anul următor, a lu­cră­rilor de introducere de noi conducte de apă, pe ce ne-a mai ră­mas de făcut şi de înlocuire a unor ma­gis­tra­le din ca­na­lizarea ora­şu­lui”, a explicat Francisc Bol­dea, primarul Lu­go­ju­lui.

Pentru finalizarea mo­der­nizării reţelelor de ali­men­tare cu apă mai sunt de in­trodus 12 km de tu­bu­la­tu­ră.

sursa: redesteptarea.ro

Bookmark and Share

Comments are closed.

404