Lugojenii pot plăti facturile şi la Poştă

posta-lugojPoşta Română a lansat un nou serviciu prin care cei in­teresaţi vor putea plăti fac­turile la utilităţi către prin­cipalii furnizori de căl­du­ră, electricitate, telefonie şi internet, în oficiile din toată ţara.

Astfel, orice per­soa­nă se poate prezenta cu factura la ghişeu, oficiantul o scanează şi încasează ba­nii.

În cazul în care clientul nu are factura, lucrătorul poş­tal introduce manual da­te­le în aplicaţie – nume, pre­nu­me şi cod client. Banii a­jung în contul furnizorului de utilităţi în maxim 6 zile de la data depunerii.

”Lan­sa­rea acestui pro­dus se în­ca­drează în stra­te­gia ope­ra­to­rului naţional de servicii poştale de diver­si­fi­care a portofoliului. Tariful afe­rent mandatului poştal în­ca­sa­re facturi face din a­cest pro­dus unul extrem de com­petitiv”, a declarat Irina Pur­caru, Directorul Di­rec­ţiei Operaţiuni şi Relaţii Co­m­erciale.

Serviciul este con­tra­cost, având un tarif unic de 2,5 lei, indiferent de va­loa­rea facturii.

sursa: redesteptarea.ro

Bookmark and Share

Comments are closed.

404