Lugojenii fără locuințe nu mai speră în ajutorul autorităților

anl-lugojLugojenii au renunţat să mai solicite ajutorul autorităţilor locale pentru a-şi găsi o lo­cu­inţă.

 Lipsa amenajărilor din ultimii ani sau a ridicării de noi blocuri prin programul ANL, pre­cum şi promisiunile repetate ale auto­ri­tă­ţi­lor, rămase fără nici un rezultat a dus la scă­derea drastică a cererilor de locuinţe către pri­mărie.

Dezamăgirea celor care au dificultăţi în a-şi găsi o casă a fost accentuată şi de răz­bo­iul prelungit dintre au­to­ri­tăţi şi constructorul care tre­buia să finalizeze peste 48 de unităţi locative so­cia­le, cu una sau două camere, în fosta cazarmă de infan­te­rie de pe strada Timişoarei.

În momentul de faţă nu e­xistă niciun proiect nou de continuare a construcţiei de locuinţe pentru tinerii până în 35 de ani prin programul ANL, iar pentru fostul dor­mi­tor MApN nu s-a avansat niciun termen pentru re­luarea lucrărilor.

În aceste con­diţii, la registratura Pri­mă­riei, de la începutul anu­lui şi până în prezent s-au formulat doar trei cereri.

“În evidenţele noastre figurează o cerere depusă în 2016 pen­tru acordarea de locu­in­ţe sociale şi alte două pentru a­partamente de tip ANL. Pe lis­t­ele de aşteptare sunt 820 de solicitări pentru locuinţe so­ciale şi 602 pentru ANL. Ce­rerile vor fi rezolvate în funcţie de spaţiile locative dis­ponibile şi în urma unei an­chete sociale şi a do­sa­re­lor depuse”, a transmis Pri­mă­ria Lugoj.

Autorităţile lo­ca­le au acordat, totuşi, în a­cest an opt locuinţe ANL, în blocurile de pe străzile Ca­ran­sebeşului şi Panait Cer­na, care au fost puse la dis­po­ziţie după ce s-a des­co­pe­rit că o parte din cei care a­veau contractele de în­chi­rie­re erau plecaţi în străi­nă­tate, iar alţii nu şi-au onorat obligaţiile financiare.

sursa: redesteptarea.ro

Bookmark and Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

404