Liceele din Lugoj au înregistrat peste 60 de cereri de transfer ale elevilor

dosar-transfer-scoalaOdată cu începerea noului an școlar, cele patru instituții de învățământ liceal din Lugoj au suferit modificări în structura elevilor, prin realizarea unor transferuri școlare.

Statistica indică faptul că cele mai multe transferuri au avut loc la Colegiul Na­ți­onal ”Iulia Hasdeu” unde nu­mărul noilor veniți este e­gal cu cel al elevilor ce au ales alte unități de în­vă­ță­mânt, însumând un total de 26 de cereri aprobate. În a­ce­lași timp, în cadrul uni­tă­ții, s-au transferat de la o spe­cializare la alta un nu­măr de trei elevi.

La Colegiul Național ”Co­riolan Brediceanu” din­tre cele 20 de transferuri rea­lizate, 11 sunt cereri pe­n­tru continuarea studiilor în a­ceastă instituție, iar doar pa­tru reprezintă plecarea la o altă unitate de învățământ. Numărul de cereri pentru transferul în unitate, către o altă specializare, se ridică la cinci.

Colegiul Tehnic ”Va­le­riu Braniște” este de a­se­me­nea în topul preferințelor e­le­vilor lugojeni, întrucât trans­ferurile către unitate sunt în număr de zece, doar patru elevi alegând să pără­seas­că instituția, motivele fiind reprezentate de schim­bă­rile de domiciliu. De ase­me­nea, s-a realizat un trans­fer de la liceu, la seral.

Liceul Tehnologic ”Au­rel Vlaicu” are în total zece cereri de transfer, dintre ca­re patru pentru elevi ce do­resc să urmeze cursurile a­cestei instituții, patru care au ales o altă unitate de în­vă­țământ și două cereri de trans­fer în cadrul unității: una de la liceu la profe­sio­na­lă și una pentru schim­barea specializării.

sursa: redesteptarea.ro

Bookmark and Share

Comments are closed.

404