Fonduri europene pentru tinerii fermieri

fonduriFermierii care au o vârsta de până în 40 ani au posibilitatea să acceseze fonduri europene nerambursabile, în valoare de 50.000 de euro pe proiect, prin intermediul submăsurii 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, din cadrul PNDR 2014-2020.

Scopul acestor tipuri de investiții este de a sprijini stabilirea pentru prima dată a tinerilor fermieri ca șefi/conducători unici ai unei exploatații agricole. Pentru a fi eligibil la accesarea fondurilor europene, agricultorul trebuie să se încadreze în definiția „tânărului fermier”, în conformitate cu definiția prevăzuta la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole.

Mai exact, „tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii Cererii de Finanțare, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații.

Exploatația trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • Să aibă o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO;
  • Să fie înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;
  • Să fie înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA;

Exploatația agricolă trebuie să fie înregistrată de solicitant, în nume propriu, conform formei de organizare pentru accesarea sprijinului, la Primărie în Registrul Agricol, la APIA în Registrul Unic de Identificare și la ANSVSA în Registrul Exploatațiilor – după caz, înainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri.

Asociații vor desemna membrul asociat și administrator al societății pentru a reprezenta societatea în relația cu AFIR, acesta fiind tânărul care se instalează.

Un singur reprezentant al unui SRL (asociat unic /asociat majoritar și administrator) poate primi sprijin prin această submăsură.

sursa: cetateanul.ro

Bookmark and Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

404