Concert de orgă la Sinagoga Neologă din Lugoj

martin-meierOrganistul Martin Meier, unul dintre cei mai buni cân­tăreți la orgă din Ger­ma­nia, va veni la Lugoj, în ca­drul unui concert ex­cep­țio­nal dedicat relației de în­fră­țire dintre orașul nostru și cel german, Jena.

Concertul festiv de orgă susținut de Mar­tin Meier (Jena) va avea loc în data de 14 octombrie 2016, de la ora 18:00, la Si­na­goga Neologă din Lugoj, str. Cuza Vodă , nr. 10. Con­certul este și unul caritabil, în scopul strângerii de fon­duri.

În vârstă de 55 de ani, Martin Meier este cantor și or­ganist al Bisericii Sf. Mi­hail din Jena și profesor de orgă pentru Bisericile E­van­ghelice și Luterane din Lan­dul Turingia. Vor fi inter­pre­ta­te lucrări de Gaston Be­lier (1863 – 1938) Tocca­ta d – Moll, Alexandre Pie­r­re Francois Boely (1785 – 1858) Suite in S. Salzen, En­tree – Fugue – Inter­mez­zo I – Intermezzo II – Fi­na­le; Oskar Lindberg (1887 – 1955) Hirtenpsalm; Felix Mendelssohn Barthody (1809 – 1847) – Sonate A op. 65 (Psalm 130), Allegro ma­estosa – Andante; Jo­hann Sebastian Bach (1685 – 1750) Concerto a Moll nach Antonio Vivaldi BWV S93, Allegro – Largo – Alle­gro BWV S64; John Play­ford (secolul al XVII-lea) – patru contradansuri en­gle­zești de epocă.

Este cel de-al treilea concert din acest an găzduit de Sinagoga din Lu­goj, după cel de psalmi Biblici susținut de mezzo­so­prana Aura Twarowska a­companiată la orgă de Sil­via­na Cîrdu (cu proiecție de film Maia Morgenstern) și cel al violonistei Julia Se­me­no­va, acompaniată de Sorin Dogaru.

Organizatorii manifestării sunt Comu­ni­tatea Evreilor din Lugoj și Pri­măria Municipiului Lu­goj.

sursa: redesteptarea.ro

Bookmark and Share

Comments are closed.

404