Cinci milioane de euro investiți în cea mai sigură parcare din Europa de Est, aflată pe centura Lugojului

parcare-lugojParcarea deținută de firma ”Ausnit, O­lariu şi Aso­cia­ţii” construită în a­nul 2012 s-a do­ve­dit a fi o in­ves­ti­ție de succes. Ac­tua­la parcare de pe centura Lu­go­ju­lui, care a costat 2 milioane de euro din bani proprii, va intra într-un pro­gram de ex­tin­dere și dezvoltare-mo­dernizare.

În acest sens, firma AOL din Lugoj a depus un pro­iect în valoare de cinci mi­lioane de euro, care a fost a­pro­bat.

Miercuri, 5 oc­tom­brie, a avut loc la Bruxelles lansarea oficială a acestuia. În următorii doi ani, par­ca­rea va fi cea mai mare și si­gură din Europa de Est.

La ora actuală, parcarea pentru ca­mioane de pe centura Lu­go­jului este singura din estul continentului care este securizată şi clasificată con­form standardelor inter­na­ţio­nale în domeniu.

”Parcarea de la Lugoj va fi folosită drept proiect pilot pentru Europa de Est, va fi cea mai modernă și mai si­gu­ră parcare din Europa de Est, acreditată după norme. De asemenea, datorită teh­no­logiei care va fi im­ple­men­tată în această parcare, va fi prima parcare care va fi condusă de o aplicație pe computer, și acea aplicație de management al parcă­ri­lor se va  conecta cu o altă a­plicație pe care pot intra șo­ferii și își vor putea face singuri rezervare, vor vedea câte locuri de parcare sunt li­bere. Acest proiect va fi dez­voltat de către un con­sor­țiu de firme din Ro­mâ­nia. Intenționăm să atragem în acest proiect Universi­ta­tea Politehnica din Timi­șoa­ra, cea de la București și a­vem câteva firme de renume din Europa pe care o să le vedeți la vremea potrivită”, a declarat Daniel Olariu, ad­ministrator și acționar.

La finalizarea pro­iec­tu­lui, la Lugoj vor fi 180 de lo­curi de parcare pentru TIR-uri. Proiectul de cinci mi­lioane de euro finanţat din bani europeni include şi realizarea unui studiu pen­tru o a doua parcare se­cu­ri­za­ta pe Autostrada A1, în drep­tul localităţii Traian Vu­ia.

sursa: redesteptarea.ro

Bookmark and Share

Comments are closed.

404