Cântec, joc şi voie bună la o ediție jubiliară “Perla Banatului”

festival-folclorAnsamblul Folcloric ”Perla Banatului” al Casei de Cul­tu­ră a Sindicatelor or­ga­ni­zea­ză în perioada 24-26 iu­nie ediţia a V-a a Fes­ti­va­lului Internaţional de Fol­clor ”Perla Banatului” Lu­goj.

În cele trei zile de spec­ta­cole, pe scena de pe pla­toul Casei de Cultură vor ur­ca peste 60 de interpreţi bă­năţeni.

Printre soliştii vo­cali care vor susţine re­ci­ta­luri se numără Gabi Za­ha­ria, Cris­tian Nechita, Cris­tian Ga­gea, Daiana Chi­şo­zan Ni­co­lae Brânzei, Cristi Chelciov, Mia Verjel, Ma­ria­na Bo­ţoa­că, Lavinia Lu­cian, Otilia şi Io­nel Radu, Alexandru Pan­ţoni, Daniela Ploia, Dariana Du­mitrescu, Tra­ian Barbu, Doru Lu­pu­les­cu, Ştefan I­sac, Aiana Ma­ria Rada, Răz­van Timiş, Ni­coleta Vla­sici, Ovidiu Cor­nean, Ionel Todor, Ni­co­le­ta Suciu, Daniela Vă­că­res­cu, Alexia Capotă, An­dreea Dra­go­man, Petronela Se­rengău, Io­nela Bădălan şi Cristi Ia­noşiga, Vanesa Mic­şa, Mi­ra­be­la Delia, Ioa­na Oltean, Petrică Popovici, Cosmin Ion, Vasi Secman, Stroiţa Ni­co­lae, Ghiţă Be­rinde, Flo­rin Olariu, Ionuţ An­drieş, Angela Damşa, Luci şi Marinică Lazăr, So­rin Chi­şărău, Maria Bratiş, Io­ni­că Roşcatu, Ana Jurj, Mă­­dălina Roşu, Petrică Baic, A­lex Simedria, Bea­trice Mi­tru, Florin Todor, Pa­­tri­cia Vela, Alexandra Ciota, Ma­ria Florea, Lorena Nica, Elisabeta Bosioc, Va­len­tin Vădrariu, Maria Rus­nac, Adriana Scorobete, A­de­la Jur­chescu, Petrică Da­lea, A­dorian Ioan Drăgoi, Se­­ba­stian Râmneanţu şi Ro­xana Graţiela Teodorescu.

Alături le vor fi An­sam­blu­rile ”Busuiocul” din Mă­năş­tiur, ”Kud  Kruna” din Re­publica Serbia, ”Tran­da­fi­rul” din Măguri, ”Iedera” din Oţelul Roşu, ”Căraşul” din Grădinari, ”Liliacul” din Vinga, ”Zestrea gu­gu­la­ni­lor” din Caransebeş, ”Voi­nicelul” şi ”Perla Bana­tu­lui” din Lugoj.

Or­ches­tra­ţia va fi asigurată de in­stru­men­tiştii Petrică Ştefan, Pu­iu Băban, Cristi Grasu, Marinel Manu şi Io­nuţ Franţescu. Coregrafia: Du­mitru Răduţiu. Invitată special este trupa de umor ”Nr Comedy”.

”Vor fi trei zile de festival în care pri­mea­ză voia bună şi muzica bănăţeană de calitate. Vor fi amenajate standuri cu pre­pa­rate culinare, băuturi şi tot ce se poate găsi la astfel de manifestări”, ne-a de­cla­rat Cristian Nechita, di­rec­to­rul Ansamblului Folcloric ”Perla Banatului”.

Spec­ta­co­lele vor începe zilnic la orele 18.

sursa: redesteptarea.ro

Bookmark and Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

404