Campanie umanitară, pentru sărbătorile de iarnă

cadouri-familie-saracaAnsamblul ”Perla Ba­na­tu­lui” din Lugoj a demarat, în data de 15 septembrie, o cam­panie de colectare de do­nații, care în preajma săr­bătorilor de iarnă urmează să ajungă în casele fa­mi­lii­lor defavorizate.

”Ne-am propus ca în a­cest an să aducem un strop de bucurie celor aflați în si­tua­ții de risc, bătrânilor, dar și copiilor ce provin din fa­milii al căror venit material este minim. Cum orice lu­cru bine făcut cere timp, am decis să pornim această cam­panie încă de la înce­pu­tul toamnei pentru ca în de­cembrie, de sărbători, să pu­­tem împărți bunurile strân­­se din donații și să con­tribuim, atât cât ne per­mi­tem, la zâmbetul aproa­pe­lui. Așteptăm cu brațele deschise pe oricine dorește să se alăture inițiativei, ori­ce donație fiind bine­ve­ni­tă”, a spus Cristian Nechita, di­rectorul ansamblului lu­gojean.

Acțiunea se desfă­șoa­ră până la data de 15 de­cembrie, iar cei ce doresc să contribuie la ajutorarea se­me­ni­lor o pot face prin do­narea de haine, încălțări, rechizite, jucării, obiecte casnice, ori de igienă și alimente neperisabile, care sunt colectate în incinta Ca­sei de Cultură a Sindica­te­lor.

sursa: redesteptarea.ro

Bookmark and Share

Comments are closed.

404