Banalele baterii, cele mai periculoase deşeuri

baterii-reciclareO­dată cu aderarea României la Comunitatea Eu­ropeană, una dintre priorități o reprezintă re­ciclarea, din anul 2010 devenind obli­ga­to­rie și colectarea selectivă a deșeurilor.

Ziua de 9 septembrie este de­­dicată reciclării bateriilor, un eveniment aparent lipsit de importanță, dar care pen­tru mediu  și sănătatea po­pu­lației are un impact ma­jor.
Milioane de baterii din gos­podării ajung la ghena de gunoi, poluând astfel e­cosistemul și afectând grav po­pulația.

Bateriile au un con­ținut ridicat de metale gre­le: nichel, cadmiu, mer­cur, plumb, litiu.

De e­xem­plu, mercurul scurs pe sol în cantitate infimă, poluează 500 litri de apă sau un me­tru pătrat de sol, pe o p­e­ri­oadă de 50 de ani, printr-un proces toxic de bioa­cu­mu­la­re. În organism aceste me­ta­le provoacă leziuni severe, gen afecțiuni ale aparatului res­pirator, boli de inimă, impotență, grave leziuni ale creierului și chiar cancer.

”În parteneriat cu Pri­mă­ria, vrem să marcăm și la Lu­goj Ziua Internațională a reciclării Bateriilor – 9 sep­tem­brie, prin instalarea de bannere reciclabile în anu­mi­te zone precum Primărie, Carrefour, Penny, Profi și Lidl. Este vorba despre banne­re care au fost fabri­ca­te din produse duse la re­ci­clat. Cu excepția Lidl, este pentru prima dată când la Lugoj se instalează astfel de bannere”, ne-a declarat d-na Gabriela Silagi, re­pre­zen­tanta firmei SC ”Oxy­gen Free Style”, care oferă consultanță în domeniul protecției mediului.

Până la data de 9 sep­tem­brie, lugojenii sunt invi­tați și la punctele de co­lec­ta­re a bateriilor.

”Vă invităm, cu această o­ca­zie, la punctele de co­lectare a bateriilor situate în locații precum Primăria Lu­goj, ANAF, Profi, Caref­four, magazinul de electrice din centru, Unicarm, Hella, Atelierul de reparații din Mi­cro 2, Penny Market, Li­b­răria Ursu, până în data de 9 septembrie, să marcăm cum se cuvine acest eve­ni­ment și să aducem o cont­rib­uție la acest proces efi­cient de curățare de gunoaie a orașului nostru drag și im­plicit a tării noastre”, a­dau­gă d-na Silagi.

Deși ținta României pentru re­ciclarea de baterii pentru anul 2016 este de 45%, sta­tisticile con­firmă un procent infim de colectare de doar 5 %.

sursa: redesteptarea.ro

Bookmark and Share

Comments are closed.

404