Ansamblul Folcloric “Hora Belințului” sărbătorește astăzi, la Casa de Cultură, un deceniu de existență

hora-belintuluiPrimăria si Consiliul Local Belinţ, Asociaţia Cultural U­manitară Hora Belinţului, Biserica Ortodoxă şi Şcoala Gimnazială din Belinţ,  în co­laborare cu Consiliul Ju­de­țean Timiș, organizează în data de 5 august orele 19, la Casa de Cultură a Sin­di­ca­te­lor din Lugoj, spec­ta­co­lul aniversar dedicat celor 10 ani de activitate ai An­sam­blului Folcloric “Hora Be­linţului”.

Participă dan­sa­torii şi solişti ansam­blu­lui – Mirabela Ște­fă­nescu, Maria Drăghicescu şi Cris­tian Tomoni, dar şi cei in­vi­taţi: Andreea Aleuşan, A­drian Poenaru, Felicia Sto­ian, Florin Boita, Stana Ste­pa­nescu, Bogdan Cioranu, precum şi instrumentii Ionel Groza şi Leonard Groza.

”Ansamblul Hora Belinţului va prezenta mai multe mo­mente coregrafice, atât din câmpia şi muntele Ba­na­tu­lui, dar şi colaje din alte zo­ne etnofolclorice ale ţării noastre. Pe scenă vor evolua nu mai puţin de 80 de dansatori ai ansamblului din toate generaţiile, constituit din artişti amatori, care se vor  remarca prin repertoriul lor bogat şi variat, prin frumuseţea costumelor şi prin înalta ţinută a artei dan­sului popular”, ne-a declarat coregraful Adrian Zâmbran, care este şi directorul festi­va­lului ce va debuta după două zile de spectacolul sus­ţinut la Lugoj.

Ediţia a VII-a a  Festivalului de Fol­clor ”Tradiții Belințene “ va avea loc în data de 7 august, de la orele 17, în localitatea Be­linț şi va începe cu pa­ra­da portului popular, pe un traseu  cuprins între Şcoala Gimnazială şi platoul din apropierea Bisericii Or­to­do­xe, unde va avea loc ma­ni­festarea.

Vor fi prezente an­samblurile  “Bujoreana” din Traian Vuia ,  “Lugojana” din Lugoj ,  “Alunelul” din Pie­lești jud. Dolj ,  “Kruna” din Sânmartinu Sârbesc, “Dă­roveanca” din Darova, “Pădureanca” din Deva şi cel local.

Pe lângă acestea, susţin recitaluri interpreţii Mirabela Ștefănescu, Maria Drăghicescu, Andreea Aleu­şan, Cristian Tomoni, A­drian Poenaru, Felicia Sto­ian, Nicu Novac, Andreea Voica şi Deian Galetin.

“Am vrut ca şi la această e­diţie să aducem în faţa pu­bli­cului formaţii de dansuri re­pre­zen­tative, dar şi solişti vocali de cinste ai Ba­na­tu­lui. Acompaniameantul mu­zi­cal  va fi asigurat de către  or­chestra  Ansamblului Ho­ra Belințului, iar prezen­ta­rea festivalului a va avea în prim plan pe doamna Fe­li­cia Stoian”, ne-a mai spus A­drian Zâmbran.

Coor­do­na­torii manifestării sunt pro­fesorii Ioan Popovici şi Gheorghiță Puiu Vasi.

sursa: redesteptarea.ro

Bookmark and Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

404