Acoperişul Bisericii Ortodoxe din Coşteiu, afectat de furtuna din vară, va fi reabilitat

biserica-costeiuBiserica ortodoxă, ce poartă hramul Sfântului Mucenic Gheorghe, din satul Coş­te­iu, va beneficia în perioada ur­mătoare de o serie de lucrări de reabilitare şi mo­dernizare.

Acţiunea vizează în principal acoperişul şi sis­temul de scurgere a a­pe­lor pluviale şi este necesară pen­tru a remedia distru­ge­ri­le produse la furtuna vio­len­tă ce s-a abătut asupra lo­ca­li­tăţii, în vară.

“Lucrările se im­pun pentru că în urma fur­tunii puternice care a fost în august, acoperişul bise­ri­cii a fost afectat în proporţie destul de însemnată, de 40%. Împreună cu consiliul pa­rohial am luat hotărârea să refacem întregul aco­pe­riş, pe o suprafaţă de peste 300 de m.p., cu tablă nouă şi să întărim elementele de re­zistenţă. Sperăm ca lu­cră­rile să poată începe cât mai curând, dacă vremea ne per­mi­te vom da startul la înce­pu­tul săptămânii viitoare”, a precizat Eugen Ciutac, preotul paroh al bisericii.

Tot­odată vor fi amenajate şi două acoperişuri la fiecare din­tre uşile de acces în bi­se­rică. Toate costurile, esti­ma­te la valoarea de aproape 30.000 de lei,  vor fi su­por­ta­te din fondurile parohiei şi de către credincioşi.

În ur­mă cu aproximativ o lună de zile s-au încheiat lu­cră­ri­le la turnul bisericii, cu o î­nălţime de 30 de metri, care a fost refăcut complet în a­cest an, reuşindu-se şi ver­ti­ca­lizarea c­rucii de 2 metri, deviată de la axă, de forţa vântului, în luna august.

Biserica ortodoxă din satul Coşteiu a fost ctitorită în anul 1897 de către Adam Gro­za, tatăl lui Petru Groza, fost prim-ministru al Ro­mâ­niei, în perioada 1945-1952.

sursa: redesteptarea.ro

Bookmark and Share

Comments are closed.

404